JUDr. Ing. Vojtech ĎURIŠ, PhD.

Textové pole:

Analýza stavu (problému) a projekt jeho redizajnu

Vitajte na mojej osobnej stránke

 

Na tento portál sa vzťahujú autorské práva a akákoľvek jeho reprodukcia (používanie, kopírovanie,
šírenie a pod.), alebo reprodukcia jeho časti (prevzatie obrázkov, textov a pod.)
podlieha predošlému písomnému súhlasu jeho vlastníka.

VDURIS, Copyright © 1996 - 2021

Slovenská republika
reg. vl. VDURIS: 002/2005

Textové pole: Textové pole: AKTUALITY  (viď. Stanoviská) 

"Och aké šťastie zaľahlo na slovenský ľud" ... odoberajú sa práva a náležitosti "ozbrojencom ?!!“    
..."ľud" sa akosi pozabudol a zarezal si do vlastného konára ... 

***
Textové pole: Textové pole: Analýzy a konzultácie v oblasti riadenia samostatných procesov, finančnej činnosti a práva

vduris.sk

vduris.sk